Skriv ut den här sidan

Studie av aktiv hälsostyrning med vårdcoach för mångbesökare vid länsakuten

Stockholms läns landsting arbetar ständigt med att förbättra den vård som erbjuds. Syftet med studien är att erbjuda ett tillfälligt kostnadsfritt patientstöd och utvärdera detta.

Stödet riktar sig till patienter som ofta söker akut psykiatrisk vård och har som syfte att erbjuda ett utökat kontinuerligt stöd utöver det som erbjuds idag.
Patientstödet har som mål att öka livskvaliteten och minska behovet av akuta vårdkontakter.

Utvärdering och kvalitetsgranskning av projektet sker i samarbete mellan forskare och läkare från Karolinska Institutet, Norra Stockholms psykiatri och Health Navigator.

Övergripande ansvarig för projektet är Andreas Carlborg, överläkare och chef för akutsektionen, telefon 08-123 492 00.

Senast ändrad: 2015-05-05