Medicinsk sekreterare till Mottagning för Unga vuxna, S:t Eriksplan

Mottagningen utgör en specialistenhet inom Sektionen för adhd och unga vuxna på Norra Stockholms psykiatri. Vi tar emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Primärt har mottagningen ett uppdrag att bedöma och genomföra kortare psykiatriska/psykoterapeutiska behandlingar inom åldersgruppen 18-23 år, i uppdraget ingår också till viss del neuropsykiatriska utredningar.