Mottagning för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan söker en psykolog

Mottagningen är förlagd i nya fina lokaler vid S:t Eriksplan och är en av flera specialistenheter inom Norra Stockholms psykiatri. Till oss kommer vuxna patienter för utredning och behandling av Bipolär sjukdom typ 1.