Överläkare till central mottagning vid S:t Eriksplan

Vi söker en överläkare, specialist i psykiatri, som är intresserad av utrednings-, behandlings- och utvecklingsarbete till vår mottagning för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom. Mottagningen tillhör sektionen för ångestsjukdomar vid Norra Stockholms psykiatri, NSP, och ligger i närheten av S:t Eriksplan. Vi är en öppenvårdsmottagning som utreder och behandlar patienter med ångestsyndrom och emotionellt instabil personlighetssyndrom. Vi arbetar i team utifrån yrkeskategorierna specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeuter och kuratorer.