Överläkare till Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan

En av våra överläkare går över till privat verksamhet och nu söker vi dig som vill arbeta med både utredning och behandling av patienter. Tillsammans med dig och din hjälp vill vi fortsätta utveckla adhd-området. Våra ledord är processorienterad, lösningsfokuserad och innovativ psykiatrisk vård. Här bedriver vi utveckling och implementering av nya behandlingsprocesser för adhd och samsjuklighet. För att bemöta patienternas behov kring både kommunikation och uppföljning av behandling pågår även vetenskaplig utvärdering av nya behandlingsmodeller. På vår enhet är vi i framkant i vårt behandlings- och utvecklingsarbete samtidigt som vi erbjuder välförankrad psykiatrisk kompetens och erfarenhet. Vi vill göra skillnad för våra patienter varje dag genom att erbjuda högsta kvalitet och bästa behandling.