Överläkare till psykosavdelning, Norra Stockholms Psykiatri

Norra Stockholms psykiatri söker överläkare till psykosavdelning på S:t Görans sjukvårdsområde. Psykossektionen ansvarar för såväl öppen- som slutenvård för psykospatienter med ansvarsområdet västra och centrala Stockholm. Fyra psykosavdelningar finns på S:t Görans sjukvårdsområde och tre öppenvårdsmottagningar är lokaliserade på Kungsholmen resp. i Alvik.