Psykiatrisjuksköterska till avdelning 53 på S:t Görans sjukhusområde

Avdelning 53 är en psykiatrisk avdelning med 17 vårdplatser för patienter med bipolär sjukdom på Norra Stockholms psykiatri, NSP. Vi vill fortsätta att utveckla vår enhet med hjälp av fler specialistsjuksköterskor för att säkerställa den psykiatriska omvårdnaden. Specialistsjuksköterskor krävs för att bedriva omvårdnad på en avancerad nivå inom psykiatrin och för att tillgodose att verksamhetsutvecklingen sker på ett evidensbaserat och säkert sätt. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsplats där du som specielistsjuksköterska är välkommen att påverka och utveckla omvårdnaden.