Psykiatrisjuksköterska till Finska psykiatriska mottagningen, Stadshagen

Finska psykiatriska mottagningen, Stadshagen, S:t Görans sjukhusområde, söker en psykiatrisjuksköterska på 100% med kunskaper om finsk kultur och med mycket goda kunskaper i finska språket. Mottagningen är en liten psykiatrisk specialistmottagning för personer med finsk bakgrund och finska som modersmål. Patienterna kommer på remiss eller via egenanmälan och är öppen måndag till fredag. Finska psykiatriska mottagningen är samlokaliserad med en större psykiatrisk specialistmottagning och delar reception med denna.