Psykolog till Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan

Mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Erksplan är en enhet under sektionen för ångestsyndrom inom Norra Stockholms psykiatri, NSP. Vi arbetar utifrån ett allmänpsykiatriskt uppdrag med särskilt fokus på att ta emot patienter med ångest- och personlighetssyndrom. Mottagningen fick sin nuvarande form 2016 och arbetar utifrån två behandlingsteam där du som psykolog arbetar tillsammans med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och skötare. Psykologgruppen samverkar dessutom över teamgränserna och lägger stor vikt vid att samarbeta och utvecklas tillsammans.