PTP-psykologer till Norra Stockholms psykiatri

Norra Stockholms psykiatri är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och en universitetsklinik med ca 850 anställda, varav ca 70 är anställda som psykologer. Kliniken består av 6 sektioner. För att på bästa sätt möta patienternas behov arbetar vi både inom öppenvård och slutenvård enligt diagnosspecifika vårdprocesser. Förutom ett basuppdrag i varje vårdprocess har mottagningarna också ett spetsuppdrag exempelvis psykos, ångest, OCD, trauma, affektiva syndrom, adhd och autism. Kliniken bedriver förutom psykiatrisk behandling även aktiv forskning och utbildning.