Sjuksköterska till BPSD-team, Stockholms län

BPSD-teamet är ett länsövergripande multiprofessionellt team som funnits i 10 år och tar uppdrag över hela Stockholms län. Teamet arbetar konsultativt med personer som under sin demenssjukdom utvecklar beteendemässiga och psykiska Symtom vid Demens, BPSD. Teamet är idag placerat på Mottagning för äldrepsykiatri, Stadshagen och är en del av Norra Stockholms psykiatri.