Specialistsjuksköterska 50% till PAM, Psykiatrisk Akut Mobilitet

I början av mars 2015 startade PAM, Psykiatrisk Akut Mobilitet. I samarbete med AISAB driver SLL ett psykiatriskt utryckningsfordon, med uppdrag att göra akuta bedömningar och förmedla rätt typ av vård, primärt till akut suicidala personer. Bilen larmas ut och styrs av SOS-alarm, och bemannas av en ambulanssjukvårdare och två specialistsjuksköterskor i psykiatrisk omvårdnad