VUB-teamet söker läkare med specialistkompetens i psykiatri

VUB-teamet är ett expansivt multiprofessionellt team specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeavvikelser. Teamet är ett samarbete mellan psykiatri och habilitering med syfte att personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeavvikelser uppnår en förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt social funktionsförmåga.