För närstående

Även du som har en närstående med psykiska problem kan få hjälp hos oss. 

Jobba med oss!

Vi behöver fler duktiga medarbetare som vill ge våra patienter en bra och säker vård. 

Behöver du stöd?

Det finns flera föreningar som kan ge råd och stöd till såväl patienter som närstående.

Konsultteam

Norra Stockholms psykiatri har flera team som ger stöd inom olika problemområden.