Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen flyttar tillfälligt när deras lokaler renoveras

Från och med fredag 1 juni och  fram till mitten av september finns mottagningen på en ny tillfällig adress. Du når oss då på:

Adress

Vårdvägen 3, -1 trappa.

Telefon

08-123 485 65

Vid akut behov av hjälp kontakta Mobila akutenheten på tel 08-123 484 00, öppet varje dag mellan klockan 8-22 eller Psykiatrisk akutmottagning på tel 08-123 492 00, öppet dygnet runt.

Internetbehandling

Du kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

Jobba med oss!

Vi behöver fler duktiga medarbetare som vill ge våra patienter en bra och säker vård.