Behöver du stöd?

Det finns flera föreningar som kan ge råd och stöd till såväl patienter som närstående.

Internetbehandling

Du kan få kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet.

Konsultteam

Norra Stockholms psykiatri har flera team som ger stöd inom olika problemområden.

Jobba med oss!

Vi behöver fler duktiga medarbetare som vill ge våra patienter en bra och säker vård.